logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

quest-open

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

quest-open

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

کاپ طلایی

کاپ طلایی

برنده رتبه نخست در رقابت انجام شده در جامعه

فاتح رتبه ها

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

کاربر پلاتین

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

خوانندگان حرفه ای

خوانندگان حرفه ای

دریافت بیش از 500 بازدید روزانه برای هر پست بلاگ

کاربر نقره ای

کاربر نقره ای

ارسال بیش از 100 پست در حساب کاربری